Abbey CBS Newry Grammar School

The Abbey Grammar School
77a, Ashgrove Road
Newry
Co Down, BT34 1QN
N Ireland
+44 (0) 28 3026 3142

Safer Internet Day 2018

Date Posted: 2nd February 2018

Safer Internet Day (SID) is an EU wide initiative to promote a safer internet for all users, especially young people. It is promoted in Ireland by the PDST Technology in Education and Webwise.

The Theme for Safer Internet Day 2018 is “Create, connect and share respect: A better internet starts with you”.

Safer Internet Day 2018 will be celebrated on Tuesday, February 6th.

Over 70,000 young people across Ireland joined the celebrations this year.

More details click here

 https://goo.gl/G8crGD

https://goo.gl/PRdxcY

Lá na Sábháilteachta Idirlín, 2018


Is tionscnamh ar fud an AE é Lá na Sábháilteachta Idirlín chun idirlíon níos sábháilte a chur chun cinn don uile úsáideoir, go háirithe an t-aos óg. Tá sé á chur chun cinn in Éirinn ag SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus ag Webwise. Is é téama Lá na Sábháilteachta Idirlín 2018 “Cruthaigh, Ceangail agus roinn meas: Tosaíonn idirlíon níos fearr leatsa”. Ceiliúrfar Lá na Sábháilteachta Idirlín, 2018, Dé Máirt an 6 Feabhra. Bhí os cionn 70,000 duine óg ar fud na hÉireann páirteach sa cheiliúradh i mbliana.

 

Click to access the login or register cheese